Bilişim Eğitimleri

Giriş

Bilişim sistemlerinin her alanda kullanılmaya başlanılması ve sistemlerin kullanıcılara ait çok sayıda veriyi izinli/izinsiz bünyelerinde saklamaları dikkate alındığında, başlatılan soruşturmalar sırasında bu sistemler öncelikli deliller kapsamında değerlendirilmeye başlanılmıştır.

Bu tür delillerin elde edilmesi, incelenmesi ve raporlanmasında görevlendirilecek personelin, öncelikle gerekli olan temel eğitimler ile uzmanlaşacağı alandaki eğitimleri alması, eğitimler sırasında kazandıkları bilgilerini pekiştirmek ve pratiklik kazanmak için belirli bir süre uzman personel gözetiminde çalışılması gerekmektedir. Bu tür bir çalışma sistemi yerine, sadece birkaç kursun bitirilmesi ile yapılacak görevlendirmeler neticesinde başlanacak adli incelemelerde telafisi imkânsız sonuçların doğmasına neden olunabilecektir.

Üstelik bu tür raporlar ve içerikleri, iddia ve savunma makamları tarafından diğer adli bilişim uzmanları vasıtasıyla analiz edilmekte, adli inceleme ve raporlama sürecinde izlenen metotlar ile rapor içeriklerine yönelik hataların ortaya konulması neticesinde, görevli personel, hazırlanan rapor veya ilgili kurumun güvenirliliği tartışılmaya başlanacaktır.

Örneğin, bir şüpheliye yönelik dijital deliller üzerinde yapılan kelime araması neticesinde (Keyword Search), hedef kelimelerin karşıt bir internet sitesinde şahıs aleyhine yönelik yapılmış bir haber içeriğinde (hedef kelimenin aynı haberde 20 kez tekrar edilmesine rağmen) tespit edilmiş olmasına rağmen, bu durum belirtilmeden “dijital deliller içerisinde yapılan kelime aramasında hedef kelime 3500 adet tespit edilmiştir” ifadesinin rapora dahil edilmesi bu konuya yönelik en iyi örneklerdendir.

Tecrübe başlangıcı

Adli bilişime yönelik personel seçiminde, personelin teknik bilgisi mutlaka gerekli iken, adli incelemeler sırasında verilerin tespit edilmesi, yorumlanması ve analizinin yapılabilmesi için, adayların güncel ve sosyal olayları yakından takip eden, yurtiçi/yurtdışındaki kişi ve olaylara yönelik yorum getirebilecek kadar bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Eğer dijital deliller üzerinde proceess (Snapshot) işlemi neticesinde bütün verilerin export edilerek talep makamlarına gönderilmesi yapılacaksa, personelin teknik bilgisinin olması bu iş için yeterlidir.

Yeni başlayan personel faaliyeti

Adli bilişim alanında çalışacak kişilerin,

 • Adli bilişim faaliyetleri zahmetli ve uzun bir süreç gerektirdiğinden öncelikle bu işi sevmesi,
 • Geçmişinde bilişim alanında belirli bir bilgi birikimi olması,
 • Ülke gündemine (gerektiğinde dünya gündemi) ait bilgi birikimi olması,
 • Bilişim alanına yönelik hazırlanmış kitapları okuması,
 • Geçmiş yıllarda hazırlanmış çeşitli uzman raporlarını incelemesi,
 • Kendi uzmanlık alanına yönelik internetten araştırmalar yapması,
 • Uzman personel gözetiminde belirli bir süre çalışması,
 • Bilgi birikimi için, kolluğun suç örgütlerine yaptığı operasyonel faaliyetler kapsamındaki taktik ve tekniklere yönelik açık kaynağı takip etmesi,
 • Bilişim alanında uzman kişilerce verilecek eğitimleri alması gerekmektedir.

Resmi kurum personelinin eğitimleri

Ülkemizde adli bilişim alanında faaliyet yürüten kurum personelinin eğitimleri kapsamında;

 • Kurum içerisinde görevli uzman kişilerin eğitici olarak görevlendirildiği hizmet içi kurslar düzenlenmesi,
 • Kurum eğitim ihtiyacının ihale yöntemi ile firmalarda satın alınması,
 • Adli bilişim donanım veya yazılım üreticisi firmalarca düzenlenen (genelde yurtdışında) kurslara personel gönderilmesi,
 • Yurt içi bilişim firmalarınca çeşitli konularda düzenlenen kurslara personel görevlendirilmesi,
 • Personelin kendi nam hesabına üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimi alması veya bilişim firmalarının düzenledikleri eğitimlere katılması şeklinde eğitim faaliyetleri tamamlanmaktadır.

Yurtiçinde bilişim eğitimi veren firmalar

Ülkemizde çok sayıda bilişim firması, başta kolluk personelinin adli bilişim eğitimleri olmak üzere çeşitli bilişim kursları düzenlemektedirler. Bu firmaların başında Ankara merkezli EMT Electronics firması gelmektedir.

EMT Electronics firması adli bilişim alanında kullanılan çok sayıda donanım ve yazılımın Türkiye temsilcisi olması nedeniyle, bu donanım ve yazılımların kullanıcı eğitimleri ile ihtiyaç duyulan diğer bilişim konularındaki eğitimler için şirket bünyesinde EMT Akademi isimli eğitim birimini faaliyete geçirmiştir.

Firmanın kurslar eğitmenleri uzun yıllar bilişim veya hukuk alanında görev yapmış tecrübeli kişilerdir. Bu sayede eğitmenlerin görev süreleri içerisinde edindikleri bilgi ve tecrübelerin canlı örneklerle katılımcılara aktarılmasının yanında, katılımcıların uygulamalar sırasında karşılaştıkları sorunlara da çözüm bulunması amaçlanmıştır. Her eğitim türü için muhtemel olaylara yönelik canlı senaryolar hazırlanmakta ve eğitimler bu senaryolar üzerinden uygulamalı olarak icra edilmektedir.

Eğitim sonunda, katılımcılara katılım sertifikası veya başarı sertifikası yanında, katılımcıların ileri de karşılaşabilecekleri problemlerin çözümüne yönelik başvurabilecekleri iletişim bilgileri de verilmektedir.

EMT Electronics firması, zaman zaman adli bilişim donanım ve yazılım üreticisi firmaların sistem mühendislerinin katılımıyla çeşitli WorkShop faaliyetleri düzenlemektedirler. Bu faaliyetlere, adli bilişim çalışanlar davet edilmektedir. Bu workshop faaliyetlerinde, firma yetkilileri ürünlerine eklenen son yenilikleri anlatmakta, katılımcıların kullanım sırasında karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik ise bilgilendirmeler yapmaktadırlar.

EMT Akademi bünyesinde düzenlenen kurslar

EMT Akademi bünyesinde düzenlenen kurslar;

 • Dijital Delillere İlk Müdahale Eğitimi
 • Live Forensic Eğitimi
 • Hukukçular İçin Adli Bilişim ve Dijital Deliller
 • Adli Bilişim Uzmanlığı Giriş Eğitimi
 • Adli Bilişim Uzmanlığı İleri Seviye Eğitimi
 • Computer Forensic Eğitimi (Uygulamalı)
 • Mobil Forensic Eğitimi (Uygulamalı)
 • Windows Forensics Eğitimi
 • Linux Forensics Eğitimi
 • MacOS Forensics Eğitimi
 • RAM İnceleme Eğitimi
 • Bilgisayar ve Veri Güvenliği
 • Görüntü İyileştirme Eğitimi
 • Network Güvenliği Eğitimi
 • Zararlı Yazılım Adli Analizi

Ayrıntılı bilgi için EMT Akademi web sitesi ziyaret edilebilir.  https://www.emtakademi.com.tr

Bilişim veya kişisel gelişime yönelik diğer eğitimler

Turkcell Akademi

Turkcell Akademi’de; pazarlama, satış, mobil uygulama geliştirme, girişimcilik, kişisel gelişim, liderlik becerileri gibi birçok farklı alanda eğitimler ve çeşitli sertifika programları bulunmaktadır. Bu eğitimler; video, sınav ve e-öğrenme aracılığıyla kullanıcılarla buluşturulmaktadır.

Web sitesi ; http://www.turkcellakademi.com/

ODTÜ ve Bilgeİş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Bilgeİş tarafından faaliyete geçirilen ücretsiz ve devlet destekli eğitim platformunda, ODTÜ akademisyenleri tarafından çalışan, öğrenci, işveren ya da meslek öğrenmek isteyenlere yönelik olmak üzere, çok sayıda kategori ve başlık altında maksimum 3 saatlik online eğitimler verilmekte, eğitim sonunda ODTÜ onaylı elektronik sertifika düzenlenmektedir.

Web sitesi ; http://bilgeis.net

Düzenlenen kurslara yönelik konu başlıkları;

 • Web ve Tasarım
 • Web Tasarım Araçları
 • 2B Tasarım
 • 3B Tasarım
 • Programlama
 • Masaüstü Programlama Dilleri
 • Mobil Programlama Dilleri
 • Ofis Uygulamaları
 • Mikrodenetleyiciler
 • Bulut Teknolojileri
 • Verimlilik Araçları
 • Fotoğraf ve Video
 • Bilgi Güvenliği
 • Dijital Pazarlama
 • İletişim Becerileri
 • Sunum Becerileri
 • Kişisel Gelişim
 • İş Geliştirme
 • Sağlıklı ve Güvenli İşyeri
 • Servis Hizmetleri
 • Yeni Teknolojiler

Kurs sonunda online verilen sertifika

İstanbul İşletme Enstitüsü

Aktif olarak kurslara katılmaya zaman ve imkanları olmayanlara yönelik olarak İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından oluşturulan online eğitim platformunda yabancı dil, kişisel gelişim ve bilişim alanında kurslar düzenlenmektedir. Kurslara katılım için herhangi bir şart bulunmamakta olup, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilmektedir.

Web sitesi ; https://www.iienstitu.com/online-egitimler

Düzenlenen kurslara yönelik konu başlıkları;

 • Kişisel gelişim eğitimleri,
 • Satış ve pazarlama eğitimleri,
 • İletişim eğitimleri,
 • İş hayatı eğitimleri,
 • Finans ve muhasebe eğitimleri,
 • Yabancı dil eğitimleri,
 • İşletme eğitimleri,
 • İnsan kaynakları eğitimleri,
 • Yazılım ve bilişim eğitimleri,

Kurs sonunda online verilen sertifika

Coursera

Dünya genelindeki en iyi üniversiteler ve Google gibi firmalardan 27 milyondan fazla insanın katılımıyla hazırlanan ingilizce online eğitim platformunda çok az da olsa Türkçe eğitimler bulunmaktadır. Katılımcılara eğitim sonunda dijital sertifika verilmektedir.

Web sitesi ; https://www.coursera.org/?utm_source=webtekno

Khan Academy

Kâr amacı gütmeyen Khan Academy tarafından lise ve üniversite ders konuları etkileyici ses tonları ile sunulmaktadır. Katılımcılar kaçırdıkları veya anlamadıkları birçok dersi tekrar izleyebilmektedir.

Khan Academy’de dünyanın her yerinden sınıflar ve kişilerce, 25’ten fazla dilde kullanılmaktadır.

Düzenlenen kurslara yönelik konu başlıkları;

 • Matematik,
 • Fen bilimleri
 • Ekonomi ve Finans,
 • Sanat ve sosyal bilimler,
 • Bilgisayar bilimi (Programlama ve bilgisayar bilimi)

Web sitesi ; https://tr.khanacademy.org/

Global Enstitü

Ücretsiz sertifikalı interaktif eğitim programlarını düzenleyen bir sistemdir. Katılımcılara aldıkları uzaktan eğitim sonunda, katıldığı eğitimleri ispatlayabilmesi için ücretsiz sertifika sağlamaktadır.

Katılımcılar, dilerse ücretsiz online sertifikasına ulaşabilir, dilerse de ismine düzenlenmiş, Türkçe – İngilizce ve ıslak imzalı olarak sertifikalarını basım maaliyeti+kargo ücretici ile alabilir.

Düzenlenen kurslara yönelik konu başlıkları;

 • Bilişim,
 • Kişisel gelişim,
 • Mesleki gelişim,
 • Sanat,
 • Yaşam ve sağlık,
 • Eğitim koçluğu,
 • Sekreterlik,
 • Franchising,
 • Reklamcılık,
 • E-ticaret,
 • Yazarlık,
 • Fotoğrafçılık,
 • Hijyen,
 • İş Hijyeni,
 • Makyaj

Web sitesi ; https://globalenstitu.com/kurs-kategori/bilisim/

AKADEMA (Anadolu Üniversitesi)

Anadolu Üniversitesi tarafından yaşamboyu öğrenme odaklı olarak oluşturulan AKADEMA, dileyen herkese nitelikli öğrenme imkanı sunmayı amaçlan Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇED) platformudur. Anadolu Üniversitesinin 34 yıllık Açıköğretim deneyiminin bir ürünü olarak hiçbir ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği dersleri içermektedir.

AKADEMA’da Rehber Gözetimli ve Bireysel olmak üzere iki tür ders bulunmaktadır. Katılımcılar her iki ders türünde de tüm ders içeriklerine diledikleri yerde ve zamanda erişebilmektedirler.

Dersler, Anadolum eKampüs üzerinden yürütüldüğünden ders almak isteyen kullanıcılar https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 13 farklı kategoride toplam 58 ders bulunmaktadır.

Düzenlenen kurslara yönelik konu başlıkları;

 • Yabancı dil eğitimi,
 • Güzel Sanatlar,
 • Sağlık,
 • Kişisel Gelişim,
 • Sosyal Bilimler,
 • Yönetim ve Ekonomi

Web sitesi ;  http://akadema.anadolu.edu.tr

Dijital Atölye (Google)

Google firması dijital dünyada kullanıcıların işine yarayacak dijital pazarlama, Sosyal Medya Uzmanlığı, SEO gibi eğitimleri ücretsiz olarak vermektedir. Dersler tamamladığında Google logolu bir belgeye sahip olunabilmektedir.

Düzenlenen kurslara yönelik konu başlıkları;

 • Veri ve teknoloji,
  • Kodlamanın temelleri,
  • İşyerinde üretkenlik,
  • Makine öğreniminin temelleri,
  • İşletmenin online güvenliği,
 • Dijital pazarlama,
  • Dijital pazarlamanın temelleri,
  • Online işletme,
  • Müşterilerin işletmeyi internette bulması,
  • Bir işletmeyi online reklam ile tanıtma,
  • Bir işletmeyi yurtdışına açılması,
  • Müşterilerle mobil ortamda irtibat kurulması,
  • Bir işletmeyi içerikle tanıtılması,
  • Müşteri ihtiyaçları ve online davranışını anlama
 • Kariyer geliştirme
  • Kendinizi tanıtarak özgüven inşaası,
  • Bir sonraki iş fırsatının kaçırılmaması,

Web sitesi ; https://learndigital.withgoogle.com/dijitalatolye/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir