Gerek hukuk, gerek ceza yargılamasında hakim, önüne gelen bir uyuşmazlığı çözmek için delillere ihtiyaç duyar. Delillerin takdiri, yargılama hukukuna ilişkin bir husus olmakla birlikte; delillerin toplanması, teknik bir konudur.İşte delillerin tespitindeki bu teknik husus, adli bilişimin çalışma alanına girmektedir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak kullanımı yaygınlaşan mobil cihazlar, adeta birer küçük bilgisayar haline gelmiş ve sağladığı işlevler ile fonksiyon yelpazesi artmıştır. Kimine göre “çağın icadı”, kimine göre “hareket kabiliyetini kısıtlayan nesne” kimine göre ise “eroin kadar bağımlılık yapan alet” olarak nitelense de, sonuç olarak hemen hemen herkesin kullandığı bu cihazlar, içerdiği delillerin çeşitliliği ve önemi açısından üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. Adli bilişimin diğer dallarına göre, yeterince önem verilmemiş bu konuda; bir an önce kapsamlı çalışmalar yapılmalı, standartlar belirlenmeli ve inceleme yapacak adli bilişim uzmanları bilinçlendirilmelidir.

Adli Bilişim : İngilizce “Computer Forensic” teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılan adli bilişim kavramı elektronik cihazlar üzerinde inceleme ve araştırma yaparak adli makamlarına bilişim alanında delil sunma çalışmalarını ifade etmektedir.

Adli Bilişim biliminde de kriminalistik biliminde olduğu gibi; suç mahallindeki olay yeri güvenliği ve ilk olay yeri müdahalesi ile incelemesi, delillerin olay yerinden toplanırken zarar verilmeden ve gözden kaçırılmadan toplanması, incelenmek için tam teşekküllü laboratuvarlara götürülürken muhafazalı bir şekilde nakil prosedürleri, inceleme aşamasında delilin bütünlüğünün zarar görmeden incelenmesi ve daha sonrasında da tarafsız olarak bilimsel verilere dayandırılıp elde edilmiş delillerin adli makamlara anlaşılır bir şekilde sunulması için raporlama aşaması gibi delil inceleme süreci mevcuttur.

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucu elde edilen deliller “sayısal delil” olarak nitelenmekte ve adli makamlara sunulmaktadır. Buradan hareketle sayısal delili; bilgilerin sayısal olarak saklandığı, depolandığı, iletildiği ve sahibi hakkında ispat kabiliyeti olan bilgi şeklinde tanımlanabilmektedir. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, sunucular, veri tabanları, harici harddiskler gibi sabit bilgisayar medyalarının yanında, cep telefonu, PDA, sim kart, USB, flash bellek, hafız kartları, mp3 çalarlar gibi mobil cihazlar hep birer sayısal delildirler.

Mobil Cihazlar : El cihazı, el bilgisayarı, taşınabilir cihaz olarak da adlandırılan mobil cihazlar; standart cep boyutunda, dokunmatik giriş veya minyatür klavyeye sahip ve üzerinde veri depolamaya veya iletmeye yarayan taşınabilir bilgisayar medyası olarak tanımlanmaktadır.

Kişisel dijital asistan (PDA) giriş ve çıkış ile ilgili olarak bir dokunmatik ekran arayüzü birleştirilmiştir. Akıllı telefonlar ve PDA popüler olanlar yardım ve geleneksel bilgisayar kolaylık gerektiren arasında, ortamlar taşıyan bir uygulama olmayacaktır vardır.Mobil cihazlar, mobil saha yönetimi durumlarda kullanılmak üzere alandaki bilgileri kaydetmek ve iletmek için tasarlanmıştır. Verimliliği arttırmak, mekân bağımsızlığı sağlamak, kullanım kolaylığı ve pratikliği sağlamak gibi faydaları olan mobil cihaz kapsamına dizüstü bilgisayarları dahil edilmemektedir.

Başta cep telefonu ve PDA lar olmak üzere sim kart, USB, flash bellek, hafız kartları, mp3 çalarlar bu başlık altında ele alınmaktadırlar.