MS Excel Programı

Giriş

Excel programı ilk kullanılmaya başlanıldığı yıllarda, kullanıcıların basit hesaplamalar yapmasına (blanço gibi) veya çeşitli listeler hazırlaması (zimmet gibi) gibi basit işlemler için kullanılmaktaydı.

Zamanla program içerisine eklenen çeşitli formüller ve özellikler neticesinde, Excel’in basit kullanımdan profesyonel kullanıma geçilmiştir.

Birçok bilgisayar kullanıcısı ve ofis çalışanları, günlük işler için MS Office programını kullanmasına rağmen, programın özellikleri ve formüllerinin kullanımı tam olarak bilinmediğinden, programdan tam olarak istifade edilememektir.

Adli inceleme sırasında imajlardan elde edilen sıralı veriler (HTS kayıtları, telefon rehberi, son çağrılar, SMS gibi) ile export edilen çeşitli kayıtların (log, keyword search gibi) analiz edilmesi işlemlerinde yine excel programına ait çeşitli formül ve fonksiyonları da kullanmak mümkündür.

Analiz programı bulunmayan adli inceleme birimleri, elde edilen verileri analiz ve değerlendirme için makalenin devamında fonksiyon ve formülleri kullanabileceklerdir.

Makale içerisinde, excel genel kullanımının anlatımı yerine fazlaca bilinmeyen kullanım özellikleri anlatılmaya çalışılacaktır.

Hücre içerisindeki numara veya kelimeler arasındaki boşlukları yok etmek

Excel ile hazırlanmış olan kelime veya rakamlara yönelik listelerde, rakamlar veya kelimeler arasındaki boşlukların giderilmesi işlemini manuel yapmak mümkündür. Ancak liste ve veri miktarı çok sayıda ise bu boşlukları el ile yapmak çok zor bir işlemdir. Eğer belirli hücreler üzerinde işlem yapılacaksa o hücreler seçilmelidir. Hücre seçilmez ise işlem bütün çalışma sayfasında yapılacaktır.

Öncelikle boşlukların bir karakterle doldurulmalıdır. Ctrl+H (bul ve değiştir) formülü ile boşluk alanların belirli bir karakter ile (x gibi) doldurulması sağlanır. Eğer işlem gerçekleşmez ise, Aranan metin kısmına bir boşluk bırakılmalıdır.

Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra yine aynı formül ile bu sefer işlem tersine çevrilecektir. Yani Aranan kısma girilen değer (x), Yeni değer kısmına ise boşluk bırakılmalıdır. İşlem tamamlandığında, aralarına boşluk olan rakamlar birleştirilmiş olacaktır.

Farklı hücre içerisindeki verileri birleştirme

Bir çalışma sayfası içerisinde, birden fazla sütunlarda bulunan verileri, başka bir sütunda, çalışma sayfasında veya çalışma kitabında birleştirmek mümkündür.

Birleştirme işlemi sırasında veriler arasına virgül, nokta, tire gibi özel işaretleri de eklemek mümkündür. Bunun için kullanılacak formül BİRLEŞTİR formülü kullanılacaktır.

Öncelikle birleştirilme yapılacak yer tespit edilerek BİRLEŞTİR formülü başlatılır.

Birleştirme için değişkenlerin girileceği pencere kullanıcıya sunulacak ve her bir hücre adresi metin kutusuna tanımlanacaktır. Bir hücre içerisinde, en fazla 255 hücre birleştirilebilecektir.

Metin kutularına veri girildikçe, hedef hücrelerde bulunan veriler birleştirilecek ve sonuçlar metin kutularının altında kullanıcıya gösterilecektir.

Dikkat edilirse, veriler arasında herhangi bir boşluk bırakılmadan birleştirilmişlerdir. Veriler arasında boşluk oluşturmak için formülün olduğu hücre içerisinde, hücre adresinin ortasına &” “& işareti konulmalıdır. (=BİRLEŞTİR(B3&” “&C3&” “&D3) gibi)

Eğer veriler arasına herhangi bir özel karakter (çizgi, virgül gibi) yerleştirilecekse, özel işaretlerin ortasına konulmalıdır. (&” – “& gibi)

Formül ayarlama işleminden sonra, bu formülün diğer hücrelerde de çalışması için formül olan hücre, kopyalama veya aşağı doldur yöntemiyle çoğaltılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir